Programe și strategii

Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 – Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB), precum si cu Partenerii asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS anunță începerea recrutării și selecției membrilor grupului țintă în perioada 1 – 15 decembrie 2018.

Grupul țintă al proiectului este format din personal medical (asistenți medicali, medici), încadrat în unități medicale care desfașoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate în toată țara. Selecția grupului țintă se va face respectând principiul egalității de șanse și al nediscriminării, precum și criteriile de eligibilitate.

DOSARUL DE PARTICIPANT va conține:                                                        

  1. Carte de identitate valabilă – copie;
  2. Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă, specialitatea / secția/locul unde activează salariatul) – original;
  3. Diploma de studii – copie;
  4. Certificat de naștere, însoțit de Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, dacă este cazul – copie;
  5. Cerere de înscriere (ANEXA 1) 
  6. Formularul de înregistrare individuală a participanților (ANEXA 2)
  7. Angajament de disponibilitate (ANEXA 3)
  8. Declarație de consimțământ (Anexa 4);
  9. Declarație pivind evitarea dublei finantări (ANEXA5)
Sari la conținut