Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională

Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri:  P1 –  Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 – Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS), anunță ca a avut loc în data de 19 aprilie, la Cercul Militar Național, Sala de Marmură,  lansarea proiectului “Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”(cod SMIS108196). Parteneri asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS.

La eveniment au participat ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, şi ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 – 25.08.2020).

Obiectivul general al Proiectul vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor sistemului medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine publică, prin furnizarea unui program unitar de formare, proiectul implementându-se la nivel national, în următoarele regiuni: București – Ilfov, Centru, Nord – Est, Nord – Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud Vest Oltenia,Vest.

Rezultate așteptate: 1300 de persoane din sectorul medical, 30 medici și 1270 asistente medicale, vor putea să participe la cursuri modulare, practice de formare profesională, prin intermediul cărora  își vor optimiza nivelul de calificare/certificare (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate); 60 persoane vor beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.

Pe parcursul Proiectului se vor elabora  Manualul Participantului și  Manualul Formatorului, Ghidul de Proceduri Medicale pentru Cadrele Medii și un Handbook de Manevre Practice.

Activitatea principală ce va fi desfășurată în cadrul proiectului este „Furnizarea de programe de formare profesionala specifică pentru asistentele medicale generaliste și medici care îngrijesc pacienții critici cu boli netransmisibile majore, la nivel național”, prin organizarea a 3 module pentru asistente – Curs boli cardiovasculare și monitorizare, Curs boli respiratorii acute și cronice, Curs boli renale acute și cronice, și 1 modul pentru doctori – Curs de diagnosticare neoplazii tub digestiv.

Se vor organiza 2 sesiuni de cursuri pentru doctori în București și 26 sesiuni de cursuri pentru asistente in București și 12 localități ale țării, alese în funcție de localizarea spitalelor militare, centrelor medicale și/sau spitalelor penitenciar. Astfel, se vor organiza peste 50 de cursuri în fiecare din următoarele localități: Ploiești, Brașov, Sibiu, Pitești, Craiova, Constanța, Galați, Iași, Bacău, Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara.

Gradul de complexitate și noutate al proiectului este adus de dezvoltarea pregătirii medicale a asistentelor medicale, pe domenii de activitate strategice din sănătate, prin utilizarea de instrumente moderne și inovative de instruire:  simulatoare medicale, tehnologii de tip e-learning, etc. Grupul țintă, dar și generațiile viitoare de asistente medicale din spitalele partenere vor beneficia de infrastructura acestui proiect pentru proceduri medicale cu grad de complexitate ridicat. Gradul de noutate rezultă și din sectorul căruia i se adresează proiectul, cel al cadrelor medicale angajate în sistemul de apărare și ordine publică, proiectul propunând un parteneriat strategic, solid între spitalele importante ale sistemului. În plus, deoarece Grupul țintă activează în sistemul medical al sistemului de apărare și ordine publică, doua categorii speciale de pacienți vor beneficia indirect de creșterea calității actului medical: angajații acestui sistem și oamenii lipsiți de libertate din spitalele penitenciar.

Valoarea totală a proiectului este de 12.364.170,31 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FSE este de 10.439.739,10 lei, iar contribuția din bugetul național este 1.677.147,76 lei, valoarea co-finantarii eligibile a beneficiarului fiind de 247.283,45lei.

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020″

Vizită de lucru și schimb de experiență la Spitalul Louis-Mourier Paris – februarie 2020

Sari la conținut