Carieră

 1. Anunt rezultate evaluare psihologica sef birou I la Biroul Resurse Umane
 2. Tabel nominal cu rezultatele finale la concursul de ocupare a postului de sef serviciu la Serviciul Logistic
 3. Tabel nominal cu rezultatele la concursul de ocupare a postului de sef serviciu la Serviciul Logistic
 4. Anunt privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul de șef birou I la Biroul Resurse Umane
 5. Anunt concurs sef birou I la Biroul Resurse Umane
 6. Anunt rezultate evaluare psihologica sef serviciu la Serviciul Logistic
 7. Anunț concurs sef birou I la Biroul Evaluare și Statistica Medicală
 8. Erată anunț concurs șef birou I la Biroul Aparatură Medicală
 9. Anunt concurs sef birou I la Biroul Aparatura Medicala
 10. Anunt concurs sef birou I la Biroul Intendență
 11. Tabel nominal rezultate finale concurs- asistent medical sef la Laboratorul de Radiologie si Imagistica medicala
 12. Tabel nominal rezultate finale concurs- asistent medical sef la Sectia ATI
 13. Tabel nominal rezultate concurs – asistent medical sef la Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala
 14. Anunt privind evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de Sef Serviciu Logistic
 15. Tabel nominal cu rezultate la concurs – asistent medical sef la Sectia ATI
 16. Tabel nominal cu rezultatele finale la concurs – asistent medical șef la Secția Medicină Internă
 17. Tabel nominal cu rezultatele obținute la concurs asistent medical șef -Secția Medicină Internă
 18. Anunt concurs șef birou I la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
 19. Tabel nominal cu rezultate finale la concurs-asistent medical șef Secția Pneumologie
 20. Tabel nominal cu rezultate la concurs – asistent medical șef la Sectia Pneumologie
 21. Tabel nominal cu rezultatele finale la concurs – asistent medical șef la Sectia Ortopedie si Traumatologie
 22. Tabel nominal cu rezultate la concurs – asistent medical șef la Secția Ortopedie și Traumatologie
 23. Tabel nominal cu rezultatele finale la concurs – asistent medical șef la Secția Neurologie
 24. Anunt concurs Sef Serviciu la Serviciul Logistic
 25. Tabel nominal cu rezultate la concurs – asistent medical șef la Secția Neurologie
 26. Tabel nominal cu rezultatele concursului – asistent medical sef Cardiologie
 27. Tabel nominal cu rezultatele finale la concurs – asistent medical șef UPU
 28. Tabel nominal cu rezultatele concursului – asistent medical șef UPU
 29. Anunt rezultate evaluare psihologica asistent medical sef
 30. Anunț testare psihologică candidați asistent medical șef la secția ATI, Pneumologie, Laborator de Radiologie
 31. Anunț privind testarea psihologica a candidaților înscriși la concursurile de asistent medical șef
 32. Anunt concurs – 3 posturi de asistent medical șef la Secțiile Gastroenterologie, Urologie și ATI
 33. Anunt concurs asistent medical șef la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală
 34. Anunt concurs asistent medical șef la Secția Pneumologie
 35. Anunt concurs asistent medical sef la Laboratorul de Analize Medicale
 36. Erata la Anuntul de concurs asistent medical șef Sectia Cardiologie
 37. Tabel nominal cu rezultatul final la concursul de medic specialist în specialitatea medicină de urgență
 38. Anunt concurs asistent medical sef la UPU (la nivel sectie)
 39. Anunt concurs asistent medical sef la Sectia Ortopedie si Traumatologie
 40. Anunt concurs asistent medical sef la Sectia Neurologie
 41. Anunt concurs asistent medical sef la Sectia Medicina Interna
 42. Anunt concurs asistent medical sef la Sectia Chirurgie Generala
 43. Anunt concurs asistent medical sef la Sectia Cardiologie
 44. Anunț privind desfășurare probe la concursul de medic specialist în specialitatea medicină de urgență
 45. Anunț invalidare concurs pentru ocuparea postului de medic specialist – ortopedie si traumatologie
 46. Erata anunt voluntariat
 47. Anunt voluntariat
 48. Formulare pentru înscrierea la concursul de medic specialist în specialitatea medicină de urgență.
 49. Anunt concurs medic specialist în specialitatea medicină de urgență din 26.02.2021
 50. Tabel cu rezultatele finale la concursul – ofițer specialist I – Structura de Securitate
 51. Tabel cu rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post de biolog
 52. Tabel cu rezultatele la testul grilă – concurs ofițer specialist I – Structura de Securitate
 53. Rezultate la testarea psihologica a candidaților declarați admis la posturile de medic specialist Medicină de urgență, medic specialist Hematologie și medic primar Epidemiologie
 54. Anunt privind locația susținerii probei de concurs – ofițer specialist I – Structura de Securitate
 55. Erata la Anuntul de concurs – ofițer specialist I – Structura de Securitate
 56. Rezultate evaluare psihologică din data de 26.01.2021, la concurs – ofițer specialist I – Structura de Securitate
 57. Tabel Nominal rezultate finale la concursul – ofițer specialist I – Biroul Resurse Umane – S.S.M
 58. Anunt rezultat evaluare psihologica muncitor necalificat I la Biroul Intendenta
 59. Anunt rezultat evaluare psihologica infirmiera si infirmiera debutant Urologie si Bloc operator
 60. Anunt rezultat evaluare psihologica asistent medical principal Gastroenterologie si Urologie
 61. Tabel nominal rezultatele finale la concurs – ofițer specialist principal I – Salarizare
 62. Anunt de încetare a procedurii de desfășurare a concursului de medic specialist UPU
 63. Tabel nominal cu rezultatele la concurs ofițer specialist I – Biroul Resurse Umane – S.S.M.
 64. Tabel nominal cu rezultatele la concurs ofițer specialist principal I – Salarizare
 65. Rezultat evaluare psihologica brancardier UPU
 66. Anunt planificare evaluare psihologica muncitor necalificat Biroul Intendenta
 67. ERATĂ la Anunț de concurs – ofițer specialist principal I – Financiar-Contabilitate – Salarizare
 68. Anunt testare psihologică medic specialist – Hematologie
 69. Anunt testare psihologica la concurs – ofițer specialist I Structura de Securitate
 70. TABEL nominal cu rezultate finale la concurs-ofiter specialist principal I SECRETARIAT
 71. TABEL cu rezultate la proba interviu a concursului de ofiter specialist principal I SECRETARIAT
 72. Tabel rezultate finale muncitor necalificat I Biroul Intendenta
 73. Anunt testare psihologica asistent medical principal-Gastroenterologie si Urologie
 74. Anunt testare psihologica infirmiera – Bloc Operator si Urologie
 75. Rezultat evaluare psihologica asistent medical principal anatomie patologica
 76. Rezultat evaluare psihologica ingrijitoare UTS
 77. Rezultat evaluare psihologica asistenti medicali UTS
 78. Lista candidatilor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs – Ofițer specialist I – Biroul Resurse Umane SSM
 79. Rezultate evaluare psihologică la concurs – ofițer specialist I Biroul Resurse Umane – SSM
 80. Anunț susținere probă interviu – ofițer specialist pr. I – Secretariat
 81. Lista candidatilor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs – ofițer specialist pr. I – Financiar-Contabilitate-Salarizare
 82. Tabel nominal cu rezultate la proba interviu – muncitor necalificat – Biroul Intendență
 83. Rezultate evaluare psihologică – ofițer specialist principal – Salarizare
 84. Tabel rezultate finale infirmieră
 85. ANUNT EVALUARE PSIHOLOGICA BRANCARDIER UPU
 86. TABEL nominal cu rez finale – ofițer specialist I – Intendență
 87. Tabel cu rezultatele finale asistent medical principal Secțiile Gastroenterologie și Urologie
 88. Tabel nominal cu rezultatele la proba scrisă – ofițer specialist principal I Secretariat
 89. Anunt testare psihologica – ofițer specialist I Biroul Resurse Umane – SSM
 90. Tabel rezultate proba interviu- 3 posturi de infirmieră
 91. Anunt testare psihologică medic primar – Epidemiologie și medici specialisti UPU și Hematologie
 92. Anunt concurs ofiter specialist I – Structura de securitate
 93. Tabel nominal cu rezultatele la testul scris – ofițer specialist I Intendență
 94. Tabel nominal cu rezultatul la proba interviu din 11.01.2021- 2 posturi asistent medical
 95. Anunt testare psihologică asistenti medicali si îngrijitoare UTS
 96. Anunt planificare evaluare psihologica asistent medical principal-Anatomie patologica
 97. Tabel rezultate finale brancardier UPU
 98. Lista candidatilor ce nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs – Ofițer specialist principal I Secretariat
 99. Anunt cu rezultatul evaluarii psihologice ofiter specialist principal I Secretariat
 100. Tabel rezultat final asistent medical principal – Serviciul Anatomie patologica
 101. Anunt testare psihologică ofițer specilaist principal II Financiar contabilitate
 102. Tabel nominal rezultate finale concurs medic primar I – Epidemiologie
 103.  Rezultat proba scrisă 3 posturi de infirmieră
 104. Anunt concurs ofițer specialist principal II – Serviciul Logistic – Biroul API
 105. Tabel nominal rezultate probă scrisă – 2 posturi de asistent medical 05.01.2021
 106. Tabel rezultate proba interviu brancardier
 107. Tabel cu rezultatele la testarea psihologica a candidaților declarați admis la posturile de medic specialist -Chirurgie Generală și Psihiatrie
 108. Tabel nominal rezultate finale asistenți medicali UTS
 109. Tabel nominal rezultate finale concurs medic specialist Hematologie
 110. Tabel nominal rezultate finale concurs medic specialist UPU
 111. Rezultat proba interviu asistent medical principal – Serviciul Anatomie Patologica
 112. Anunt reluare procedura concurs suspendat muncitor necalificat – Biroul Intendenta
 113. Anunt reluare procedura concurs suspendat asistent medical principal – Serviciul Anatomie patologica
 114. Rezultate finale concurs Ingrijitoare UTS
 115. Lista candidati care nu indeplinesc conditiile pentru Ofiter specialist I-Intendenta

Tabel nominal rezultate test scris medic specialist UPU

Tabel nominal rezultate test scris medic specialist Hematologie

Tabel nominal rezultate test scris medic primar Epidemiologie

Tabel Nominal cu rezultatul la proba interviu-Asistenți medicali UTS

Tabel nominal rezultate proba interviu-îngrijitoare UTS

Tabel nominal rezultate proba scrisa brancardier UPU

Tabel rezultate selectie dosare 2 posturi asistent medical principal – după CONTESTAȚII

Tabel rezultate selectie dosare 3 posturi de infirmieră – după CONTESTAȚII

Tabel selectie dosare 3 posturi de infirmieră

Tabel selectie dosare – 2 posturi de asistent medical principal

Lista candidatilor ce nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs – medic specialist UPU

Anunt concurs ofițer specialist I – Biroul Resurse Umane – Securitate și sănătate în muncă

Tabel selecție dosare – brancardieri UPU 24.12.2020

Anunț suspendare concurs brancardier UPU

Tabel nominal cu rezultatul la proba scrisă – Ingrijitoare UTS

Tabel nominal cu rezultat la proba scrisă – Asistenti medicali UTS

Anunț organizare concurs biolog – laborator

Anunț orgnizare concurs medic – UPU

 1. Anunt concurs ofițer specialist principal I Financiar-Contabilitate – Salarizare
 2. Anunt locație desfasurare probă scrisă – asistenti medicali UTS
 3. Anunț testare psihologică ofițer specialist principal I SECRETARIAT
 4. Tabel cu rezultate după contestatii la selectie dosare – asistent medical UTS
 5. Tabel cu rezultate după contestatii la selectie dosare – brancardier UPU
 6. Tabel cu rezultatele la testarea psihologica a candidaților declarați admis la posturile de medic specialist.
 7. Anunt testare psihologică TCO-ofițer specialist I – Biroul Intendență
 8. Tabel rezultate selectie dosare asistent medical UTS
 9. Tabel rezultate selectie dosare – îngrijitoare UTS
 10. Tabel rezultate selectie dosare – un post brancardier UPU
 11. Anunt rezultate evaluare psihologica infirmiere
 12. Anunt rezultate evaluare psihologica registrator medical
 13. Anunt rezultate evaluare psihologica îngrijitoare
 14. Anunt rezultate evaluare psihologica brancardier
 15. Anunt rezultate evaluare psihologica asistent medical
 16. Anunt testare psihologică medici specialisti Psihiatrie și Chirurgie Generală
 17. Anunt organizare concurs ofițer specialist principal I – Secretariat
 18. Tabel nominal cu rezultate finale la concurs – medic specialist – Psihiatrie
 19. Anunt organizare concurs-ofițer specialist I – Biroul Intendentă
 20. Anunt concurs 2 asistenti medicali
 21. Anunt concurs 3 infirmiere
 22. Anunt testare psihologică medici specialisti
 23. Tabel nominal cu rezultatele la testul scris – medic specialist Psihiatrie
 24. Anunt evaluare psihologica ingrijitoare si infirmiera
 25. Anunt evaluare psihologica brancardier
 26. Tabel rezultate finale brancardier
 27. Tabel nominal rezultate finale concurs medic specialist Chirurgie Generală
 28. Tabel nominal rezultate finale concurs medic specialist – Gastroenterologie
 29. Tabel nominal rezultate test scris medic specialist -Chirurgie Generală
 30. Anunt evaluare psihologica asistent medical
 31. Anunt evaluare psihologica infirmiera
 32. Anunt evaluare psihologica registrator medical
 33. Tabel rezultate finale asistent medical ATI
 34. Tabel rezultate finale ingrijitoare
 35. Anunt concurs medic specialist – medicină de urgență
 36. Anunț concurs medic specialist HEMATOLOGIE
 37. Tabel nominal rezultate finale concurs medic specialist Cardiologie
 38. Anunt concurs 1 post ingrijitoare
 39. Anunt concurs 1 post brancardier
 40. Anunt concurs asistent medical UTS
 41. Tabel rezultate finale asistent medical radiologie
 42. Tabel rezultate finale registrator medical
 43. Tabel rezultate proba interviu brancardier
 44. Anunț concurs medic primar epidemiologie
 45. Tabel nominal rezultate finale concurs 2 medici specialisti Urologie
 46. Tabel nominal cu rezultate – test scris medic specialist Gastroenterologie
 47. Tabel rezultate finale infirmieră
 48. Tabel nominal rezulate test scris la concursul de medic specialist Cardiologie
 49. Tabel nominal rezulate finale dupa contestatii medic specialist Ortopedie și Traumatologie
 50. Tabel rezultate finale asistent medical
 51. Tabel rezultate proba interviu îngrijitoare
 52. Tabel rezultate proba interviu asistent medical ATI
 53. Lista candidatilor ce nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs – medic primar I în specialitatea epidemiologie
 54. Tabel rezultate proba interviu registrator medical
 55. Tabel rezultate proba interviu asistent medical radiologie
 56. Tabel nominal rezulate concurs 2 medici specialisti UROLOGIE
 57. Tabel rezultate proba interviu infirmiera
 58. Tabel rezultate proba scrisa brancardier
 59. Tabel nominal cu rezulatele la concursul de medic specialist – Ortopedie și Traumatologie
 60. Tabel rezultate proba scrisa ingrijitoare
 61. Tabel rezultate proba scrisa asistent medical ATI
 62. Tabel rezultate proba interviu asistent medical
 63. Tabel rezultate probă scrisă registrator medical
 64. Tabel rezultate proba scrisa asistent medical radiologie
 65. Tabel rezultate contestatii proba scrisa asistent medical
 66. Tabel rezultate proba scrisă infirmieră
 67. Precizari privind desfasurarea probei interviu la concursul pentru asistent medical
 68. Tabel rezultate proba scrisă asistent medical
 69. Anunt priv. locul de desfasurare al probei scrise concurs registrator medical
 70. Anunt priv. locul de desfasurare al probei scrise concurs infirmiera
 71. Anunt priv. locul de desfasurare al probei scrise concurs asistent medical
 72. Tabel rezultate contestatii selectie dosare ingrijitoare
 73. Tabel rezultate contestatii selectie dosare asistent medical ATI
 74. Tabel rezultate contestatii analiza dosare infirmiera
 75. Completare tabel rezultate contestatii selectie dosare registrator medical
 76. Tabel rezultate contestatii selectie dosare registrator medical
 77. Tabel rezultate contestatii selectie dosare asistent medical
 78. Tabel rezultate contestatii selectie dosare asistent medical radiologie
 79. Tabel rezultate constatestatii selectie dosare brancardier
 80. Tabel rezultate selectie dosare infirmiera
 81. Tabel rezultate selectie dosare asistent medical ATI
 82. Tabel rezultate selectie dosare ingrijitoare
 83. Tabel rezultate selectie dosare asistent medical
 84. Tabel rezultate selectie dosare registrator medical
 85. Tabel rezultate selectie dosare asistent medical radiologie
 86. Tabel rezultate selectie dosare brancardier
 87. ERATA la Anuntul de concurs registrator medical
 88. Anunț concurs medic primar I epidemiologie
 89. ERATA la Anunțul de concurs medic specialist PSIHIATRIE
 90. ERATA la Anunțul de concurs medic specialist CHIRURGIE GENERALĂ
 91. ERATA la Anunțul de concurs medic specialist CARDIOLOGIE
 92. ERATA la Anunțul de concurs medic specialist GASTROENTEROLOGIE
 93. ERATA la Anunțul de concurs 2 posturi de medic specialist UROLOGIE
 94. ERATA la Anunțul de concurs medic specialist ORTOPEDIE
 95. Anunț concurs medic specialist PSIHIATRIE
 96. Erata la Anunt angajare medici la Compartimentul Suport COVID-19
 97. Anunt angajare medici Suport COVID-19
 98. Anunț concurs medic specialist CHIRURGIE GENERALA
 99. Anunt angajare medici la Compartimentul Suport COVID-19
 100. ERATA la anunturile de asistent medical, asistent medical ATI, asistent medical radiologie, infirmiera, brancardier, îngrijitoare si registrator medical
 101. Anunț concurs medic specialist GASTROENTEROLOGIE
 102. Anunț concurs medic specialist CARDIOLOGIE
 103. Anunț concurs 2 posturi medic specialist urologie
 104. Anunț concurs medic specialist ORTOPEDIE
 105. Anunt concurs registrator medical
 106. Anunt concurs ingrijitoare
 107. Anunt concurs brancardier
 108. Anunt concurs infirmiera
 109. Anunt concurs asistent medical radiologie
 110. Anunt concurs asistent medical ATI
 111. Anunt concurs asistent medical
 112. Anunt medic primar in specialitatea epidemiologie
 113. Anunt evaluare psihologica asistenti medicali
 114. Rezultat selectie incadrare temporara asistent medical
 115. Rezultat selectie dosare asistent medical
 116. Anunt încadrare 3 posturi de asistent medical
 117. Anunt PFA Medic epidemiolog
 118. Anunt angajare 2 medici
 119. Rezultat interviu la posturile pe perioada determinata de 6 luni
 120. Erata anunt angajare 6 medici
 121. Anunt angajare 6 medici
 122. Anunt angajare biolog principal
 123. Anunt angajare 11 posturi infirmiera
 124. Anunt angajare 11 posturi asisitent medical principal
 125.   Anunt angajare 4 medici
 126. Anunt angajare 2 posturi brancardieri
 127. contractare prestări servicii medicale PFA medici-diverse specialitati
 128. Anunț contractare prestări servicii medicale PFA asistenti-diverse specialitati
 129. Anunt contracte prestari servicii medicale PFA medici
 130. Anunt contracte prestari servicii medicale PFA asistenti
 131. Anunt suspendare concurs asistent medical Serviciu Anatomie Patologica
 132. Anunt suspendare concurs muncitor necalificat Birou Intendenta
 133. Rezultat proba scrisa muncitor necalificat Intendenta
 134. Rezultat proba scrisa as.med.principal Anatomie Patologica
 135. Rezultat final concurs muncitor API Busteni
 136. Rezultat evaluare psihologica concurs muncitor necalificat Intendenta
 137. Rezultat evaluare psihologica concurs as.med. Anatomie Patologica
 138. Rezultat proba interviu muncitor calificat  IV -I API
 139. Rezultat proba scrisa muncitor calificat IV -I API
 140. Rezultate finale concurs Ingrijitoare Serviciu Anatomie patologica
 141. Anunt testare psihologica candidati concurs muncitor necalificat Birou Intendenta
 142. Anunt testare psihologica candidati concurs asistent medical Serviciu Anatomie patologica
 143. Rezultat testare psihologica muncitor API
 144. Rezultat selectie dosare muncitor necalificat Intendenta
 145. Rezultate selectie dosar as.med. Anatomie Patologica
 146. Erata tabel nominal 962194/28.10.2019
 147.  Rezultat proba scrisa ingrijitoare Anatomie Patologica
 148. Anunt testare psihologica muncitor calificat Busteni
 149. Rezultat selectie dosare muncitor calificat Busteni
 150. Erata anunt concurs muncitor necalificat Intendenta
 151. Anunt concurs muncitor necalificat Intendenta
 152. Anunt concurs asistent medical principal Serviciu Anatomie patologica
 153. Programare evaluare psihologica ingrijitoare Anatomie Patologica
 154. Tabel nominal cu rezultate selectie dosare ingrijitoare Anatomie patologica
 155. Anunt concurs muncitor calificat IV-I
 156. Rezultate finale concurs Director general adjunct economico-administrativ
 157. Rezultate interviu Director general adjunct economico-administrativ
 158. Rezultate finale concurs agent I Birou Aparatura Medicala
 159. Rezultate test scris concurs agent I Birou Aparatura Medicala
 160. Rezultate Concurs medic sef sectie Orto
Sari la conținut